Garanti, ångerrätt & reklamation

 

Avvikelseformulär

Vid reklamation behöver vi vissa uppgifter för att kunna hjälpa dig på bästa sätt.  Använd helst Internet Explorer för att fylla i ett avvikelseformulär. Vid annan läsare t ex Edge/Chrome/Firefox måste filen först laddas ned och sparas på din dator för att sedan öppnas igen från hårddisken, annars går det inte bifoga bilder och klicka på ”Skicka formulär”. Lägg till ditt namn i Ämnes-raden. Glöm inte att spara en kopia av dokumentet på din dator. Ladda ner avvikelseformulär här.

Garantier

Kellfri lämnar ett års garanti på samtliga varor. Spara alltid fakturan eller kvittot eftersom dessa alltid måste visas upp för att garantin ska gälla. Under garantitiden (som gäller från ursprungligt inköpsdatum) förbehåller Kellfri sig rätten att reparera eller byta ut varan. Garantin gäller om någon vara trots normal användning skulle gå sönder.

Garantin omfattar inte:
– Rena slitagedelar och förbrukningsvaror som t ex knivar, remmar mm.
– Ersättning för kunds egna arbetskostnader.

Ansvar för fel

I förhållande till näringsidkare. Föreligger fel som Kellfri ansvarar för, åtar sig Kellfri att, efter eget val avhjälpa felet genom reparation eller omleverans eller återbetala köpeskillingen. Kellfri äger rätt att hänvisa kund direkt till respektive tillverkare eller till av denne anvisad serviceverkstad för felets åtgärdande.

Kellfris ansvar till följd av fel i vara är begränsat till vad som anges i dessa allmänna försäljningsvillkor. Kellfri bär således inget direkt eller indirekt ansvar för t ex – men ej begränsat till – inkompatibilitet, skadebringande egenskaper i varorna, produktansvar, utebliven vinst, driftsavbrott, förlust av lagrad information, merarbete eller annan ekonomisk skada.

I förhållande till konsument (privatperson). Vid försäljning till konsument (privatperson) gäller konsumentköplagen. Kellfri kan vid köp gjort av konsument avhjälpa felet eller företa omleverans om det kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för Kellfri. Kellfri har rätt att på egen bekostnad avhjälpa felet eller företa omleverans. Under vissa förutsättningar har konsument möjlighet att erhålla ersättning för skada. I övrigt hänvisas till konsumentköplagens bestämmelser.

Reklamationsrätt

För att åberopa att varan är felaktig skall företagskund reklamera till Kellfri omgående, dock senast 30 dagar från fakturadatum samt på visst sätt returnera varan. Konsument (privatperson) har att reklamera fel inom skälig tid efter det att felet upptäcktes och tre års reklamationsrätt.

Företagskund skall ankomstkontrollera allt gods för att verifiera att vara är felfri. Inkommer reklamation efter 30 dagar förbehåller sig Kellfri rätten att i förhållande till företagskund avgöra om felet skall avhjälpas. I förhållande till konsument (privatperson) avhjälper Kellfri, på egen bekostnad, felet om det kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för Kellfri. I övrigt hänvisas till konsumentköplagens bestämmelser.

Glöm inte att spara kvittot. Kvittot erfordras för reparation eller annan åtgärd.

Eventuella transportskador till följd av bristfällig emballering och liknade debiteras kund.

Kellfri förbehåller sig rätt till produktkontroll av varan om varan ej skulle vara felaktig accepteras inte reklamationen.

Vid reklamation kontakta Kellfris kundtjänst på 0511-242 50, helgfria vardagar 07.00–16.30 eller via mail info@kellfri.se. Ladda ner detta avvikelseformulär, fyll i uppgifterna, bifoga foto som underlag och klicka på skicka formulär för att vi snabbare ska kunna behandla ditt ärende. Du ombesörjer lastning och ska därför finnas på plats vid transportbolagets ankomst.

Du har även rätt att få pengarna tillbaka inom 14 dagar om du utnyttjar ångerrätten. När Kellfri får tillbaka varan och kunnat konstatera att den inte är skadad betalar Kellfri tillbaka expeditionsavgiften, förutsatt att du returnerat samtliga varor i din order. Detta beror på att expeditionsavgiften är densamma oavsett hur många varor du har köpt.

Konsumentens (privatperson) ångerrätt vid distansavtal

Skulle du av någon anledning ångra ett köp, har du ångerrätt i 14 dagar, Meddela oss via telefon eller mail, kundnummer, ordernummer eller fakturanummer. För att kunna ångra ett köp skall varan returneras i obruten förpackning. Ångerfristen börjar löpa när konsumenten tagit emot varan. Returfrakten betalas av kunden. Om du inte vill meddela oss enligt ovan kan du använda den standardblankett för utförande av ångerrätt som Konsumentverket tagit fram. Ladda ner Konsumentverkets ångerblankett här.

Du har även rätt att få pengarna tillbaka inom 14 dagar om du utnyttjar ångerrätten, du kan dock få vänta tills dess att varan har kommit åter eller till dess du har lämnat ett bevis på att varan återsänts, det som sker först. Kellfri returnerar betalningen på samma sätt som det är betalt. Vid faktura krediteras fakturan och vid kortbetalning sätt pengarna in på kontot. När Kellfri får tillbaka varan och kunnat konstatera att den inte är skadad betalar Kellfri tillbaka expeditionsavgiften, förutsatt att du returnerat samtliga varor i din order. Detta beror på att expeditionsavgiften är densamma oavsett hur många varor du har köpt.

Vid frågor kontakta Kellfri på 0511-242 50, helgfria vardagar 07.00 – 16.30 eller via mail info@kellfri.se.

Transportskadat gods

Transportskadat gods skall omgående (inom 5 dagar) och utan dröjsmål rapporteras till transportbolaget och till Kellfri. Var därför noggrann och besiktiga försändelsen innan du kvitterar ut den. Titta så det är rätt antal kolli jämfört med fraktsedeln, och att allt gods är oskadat.

Avvikelseformulär

Vid reklamation behöver vi vissa uppgifter för att kunna hjälpa dig på bästa sätt.  Använd helst Internet Explorer för att fylla i ett avvikelseformulär. Vid annan läsare t ex Edge/Chrome/Firefox måste filen först laddas ned och sparas på din dator för att sedan öppnas igen från hårddisken, annars går det inte bifoga bilder och klicka på ”Skicka formulär”. Lägg till ditt namn i Ämnes-raden. Glöm inte att spara en kopia av dokumentet på din dator. Ladda ner avvikelseformulär här.