Köpvillkor

Allmänt

Kellfri AB, 556471-9101 Munkatorpsgatan 6, 532 37 Skara (nedan kallat Kellfri) har i mer än 50 år levererat maskiner och komponenter till skog och lantbruk i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Polen och Tyskland. Från denna grund utvecklas effektiva produkter med kvalitet, funktion och kapacitet som kännetecken. Kellfri är ett väletablerat varumärke och är idag ledande på marknaden inom flera produktsegment. Kellfris produkter är CE-märkta och produkterna framställs efter svenska krav av svenska eller utländska fabriker. Genom en effektiv organisation ges Kellfri möjlighet att till dig som kund erbjuda effektiva och fullvuxna produkter till ett lägre pris.

Din order

Du kan alltid beställa på Kellfris hemsida, men vill du ha personlig betjäning är du välkommen att ringa in din beställning till Kellfris kundtjänst/orderavdelning på 0511-242 50, helgfria vardagar 07.00–16.30. Tillägg till inneliggande order behandlas som ny order. Vi ingår inga köpavtal med minderåriga (under 18 år). Vid orderläggning skickas ett ordererkännande via mail. Ordererkännandet är att betrakta som information om innehållet i beställningen.

Betalningsvillkor

Alla priser är angivna i svenska kronor exklusive moms. Beställning över 5 000 kr exkl moms levereras fraktfritt (om inget annat anges). Gäller ej produkter som omfattas av specialtransporter (gäller inom Sverige, dock inte öar utan broförbindelse och vissa orter, för specifikation av vilka orter som inte omfattas, kontakta Kellfris kundtjänst på 0511-242 50, helgfria vardagar 07.00–16.30).

Vid beställning under 5 000 kr exkl moms tillkommer fraktkostnad. I de fall där moms inte är inkluderad i priset tillkommer även moms. Betalning sker via faktura efter sedvanlig kreditprövning, via kortbetalning eller via direktbanksbetalning. I de fall kortbetalning tillämpas kommer beloppet att dras från konto vid betalning. Vid val av faktura tillkommer en avgift på 99 kr exkl moms på totalbeloppet.

På vissa produkter tillkommer ett frakttillägg, för mer information kontakta Kellfris kundtjänst på 0511-242 50, helgfria vardagar 07.00–16.30.

Betalning

Kellfri erbjuder säkra betalningar med kortbetalning, direktbetalning via din internetbank, faktura, delbetalning och avbetalning via Svea Ekonomi. Väljer du att betala med kortbetalning eller direktbetalning via din internetbank dras pengarna direkt från ditt konto i samband med att du godkänner transaktionen. Vid val av faktura tillkommer en avgift på 99 kr exkl moms på totalbeloppet.

Svea Webpay är certifierade enligt standarden PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard). Kellfri accepterar samtliga Visa- och Mastercard-anslutna kort utgivna i Sverige. Kortköpen sker direkt hos Svea Webpay och all information är krypterad enligt gällande standarder och regler. Ingen kortinformation hanteras eller sparas hos Kellfri.

Svea Webpay erbjuder flera smidiga betalningslösningar där du bland annat kan välja att delbetala ditt köp eller betala med Svea Konto och betala i din egen takt. Aktuella avgifter för delbetalning och Konto anges direkt i kassan.

För frågor gällande delbetalningar hänvisar vi till Svea Ekonomi på telefonnummer 08-514 931 13 eller via e-post, info@sveaekonomi.se.

Här kan du läsa mer om delbetalning via Svea Ekonomi.

Vid försenad betalning debiteras en påminnelseavgift om f.n. 50 kr för varje krav samt en dröjsmålsränta med 18 procent.

Finansiering i samarbete med Svea Ekonomi

Kellfri erbjuder sina företagskunder i samarbete med Svea Ekonomi en flexibel finansiering till en konkurrenskraftig månadskostnad. För en finansieringslösning kontakta Kellfris kundtjänst på 0511-242 50, helgfria vardagar 07.00–16.30. Kreditupplysning görs vid din ansökan.

Äganderättsförbehåll

Äganderätten till sålda varor förbehålls Kellfri, till dess varorna är till fullo betalda. Kunden äger således inte rätt att i sin tur överlåta eller sälja vidare köpta varor innan dessa är helt betalda.

Överlåtelse av fordran

Kellfri förbehåller sig rätten att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal.

Fel leveranser

Meddela Kellfri så fort som möjligt ifall Kellfri av misstag har levererat fel vara eller fel antal varor, så att Kellfri kan rätta till felet. Vid retur skickar Kellfri en returfraktsedel till dig och du kontaktar sedan transportbolaget som hämtar upp varan.

Restorder

Restordrar levereras fraktfritt och utan expeditionsavgift. Produkten levereras när den är åter i lager. För gällande leveranstid kontakta Kellfri via e-post eller telefon 0511-242 50, helgfria vardagar 07.00 – 16.30.

Leveransvillkor och leveranssätt

Det du har beställt skickas från Kellfri inom 3-7 arbetsdagar, vissa enstaka produkter upp till 14 arbetsdagar. Pga av fraktutrymme och packningsförfarande kräver vissa produkter montering av dig. Kellfri förbehåller sig rätten att delleverera om Kellfri finner det lämpligt. Leveranserna gäller inom Sverige, dock inte öar utan broförbindelse och vissa orter, för specifikation av vilka orter som inte omfattas, kontakta Kellfris kundtjänst på 0511-242 50, helgfria vardagar 07.00–16.30.

Transportbolaget kontaktar dig när de kan leverera ditt gods, du ombesörjer lossning och ska därför finnas på plats vid transportbolagets ankomst. Större produkter som t ex vagnar och traktorer måste lastas av mot en ramp eller motsvarande som kunden tillhandahåller. Lossning av gods från transportbilen eller kranbil ingår inte i leveransen utan ordnas och betalas av kunden. Medföljande leveransgodkännande skall omgående returneras till Kellfri. Har leveransgodkännandet inte kommit Kellfri tillhanda inom 10 dagar efter leverans anses leveransen godkänd.

Vid leveransförseningar informeras du om möjligt alltid om dessa. Orsaker till leveransförseningar är till exempel när en leverantör inte kan fullfölja sitt åtagande till Kellfri AB. Skulle en leveransförsening mot förmodan uppstå har du rätt att utan kostnad häva köpet.

Försändelser upp till 20 kg levereras till ditt utlämningsombud, försändelsen aviseras via sms eller brev.

Försändelser som skickas som företagspaket och väger mellan 20 – 35 kg körs direkt ut till dig och ingen avisering görs. Finns ingen på plats tas godset i retur till terminal och du får själv boka en ny utkörning eller hämta paketet på terminal.

Order som är lagd hos en säljare före kl 11.30 kan hämtas på Kellfris lager samma dag mellan 14.00 – 15.30 (gäller ej webborder). För mer information kontakta en av Kellfris säljare på 0511-242 50.

Ångerköp och Outlösta paket/försändelser

Vid ångerköp, outlösta paket/försändelser debiteras du returfrakten samt eventuell planhyra på transportbolagets terminal. Kostnaden står i förhållande till försändelsens vikt och volym samt till den adress godset var adresserat. Vänligen kontakta Kellfri kundtjänst på 0511-242 50, helgfria vardagar 07.00 – 16.30, för gällande taxa.

Transportskadat gods

Transportskadat gods skall omgående (inom 5 dagar) och utan dröjsmål rapporteras till transportbolaget och till Kellfri. Var därför noggrann och besiktiga försändelsen innan du kvitterar ut den. Titta så det är rätt antal kolli jämfört med fraktsedeln, och att allt gods är oskadat.

Garantier

Kellfri lämnar ett års garanti på samtliga varor. Spara alltid fakturan eller kvittot eftersom dessa alltid måste visas upp för att garantin ska gälla. Under garantitiden (som gäller från ursprungligt inköpsdatum) förbehåller Kellfri sig rätten att reparera eller byta ut varan. Garantin gäller om någon vara trots normal användning skulle gå sönder.

Garantin omfattar inte:
– Rena slitagedelar och förbrukningsvaror som t ex knivar, remmar mm.
– Ersättning för kunds egna arbetskostnader.

Ansvar för fel

I förhållande till näringsidkare. Föreligger fel som Kellfri ansvarar för, åtar sig Kellfri att, efter eget val avhjälpa felet genom reparation eller omleverans eller återbetala köpeskillingen. Kellfri äger rätt att hänvisa kund direkt till respektive tillverkare eller till av denne anvisad serviceverkstad för felets åtgärdande.

Kellfris ansvar till följd av fel i vara är begränsat till vad som anges i dessa allmänna försäljningsvillkor. Kellfri bär således inget direkt eller indirekt ansvar för t ex – men ej begränsat till – inkompatibilitet, skadebringande egenskaper i varorna, produktansvar, utebliven vinst, driftsavbrott, förlust av lagrad information, merarbete eller annan ekonomisk skada.

I förhållande till konsument (privatperson). Vid försäljning till konsument (privatperson) gäller konsumentköplagen. Kellfri kan vid köp gjort av konsument avhjälpa felet eller företa omleverans om det kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för Kellfri. Kellfri har rätt att på egen bekostnad avhjälpa felet eller företa omleverans. Under vissa förutsättningar har konsument möjlighet att erhålla ersättning för skada. I övrigt hänvisas till konsumentköplagens bestämmelser.

Reklamationsrätt

För att åberopa att varan är felaktig skall företagskund reklamera till Kellfri omgående, dock senast 30 dagar från fakturadatum samt på visst sätt returnera varan. Konsument (privatperson) har att reklamera fel inom skälig tid efter det att felet upptäcktes och tre års reklamationsrätt.

Företagskund skall ankomstkontrollera allt gods för att verifiera att vara är felfri. Inkommer reklamation efter 30 dagar förbehåller sig Kellfri rätten att i förhållande till företagskund avgöra om felet skall avhjälpas. I förhållande till konsument (privatperson) avhjälper Kellfri, på egen bekostnad, felet om det kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för Kellfri. I övrigt hänvisas till konsumentköplagens bestämmelser.

Glöm inte att spara kvittot. Kvittot erfordras för reparation eller annan åtgärd.

Eventuella transportskador till följd av bristfällig emballering och liknade debiteras kund.

Kellfri förbehåller sig rätt till produktkontroll av varan om varan ej skulle vara felaktig accepteras inte reklamationen.

Vid reklamation kontakta Kellfris kundtjänst på 0511-242 50, helgfria vardagar 07.00–16.30 eller via mail info@kellfri.se. Vid reklamation behöver vi vissa uppgifter för att kunna hjälpa dig på bästa sätt.  Använd helst Internet Explorer för att fylla i ett avvikelseformulär. Vid annan läsare t ex Edge/Chrome/Firefox måste filen först laddas ned och sparas på din dator för att sedan öppnas igen från hårddisken, annars går det inte bifoga bilder och klicka på ”Skicka formulär”. Lägg till ditt namn i Ämnes-raden. Glöm inte att spara en kopia av dokumentet på din dator. Ladda ner avvikelseformulär här.

Du ombesörjer lastning och ska därför finnas på plats vid transportbolagets ankomst.

Du har även rätt att få pengarna tillbaka inom 14 dagar om du utnyttjar ångerrätten. När Kellfri får tillbaka varan och kunnat konstatera att den inte är skadad betalar Kellfri tillbaka expeditionsavgiften, förutsatt att du returnerat samtliga varor i din order. Detta beror på att expeditionsavgiften är densamma oavsett hur många varor du har köpt.

Konsumentens (privatperson) ångerrätt vid distansavtal

Skulle du av någon anledning ångra ett köp, har du ångerrätt i 14 dagar, Meddela Kellfri via telefon eller mail, kundnummer, ordernummer eller fakturanummer. För att kunna ångra ett köp skall varan returneras i obruten förpackning. Ångerfristen börjar löpa när konsumenten tagit emot varan. Returfrakten betalas av kunden. Om du inte vill meddela Kellfri enligt ovan kan du använda den standardblankett för utförande av ångerrätt som Konsumentverket tagit fram. Ladda ner Konsumtverkets ångerblankett här.

Du har även rätt att få pengarna tillbaka inom 14 dagar om du utnyttjar ångerrätten, du kan dock få vänta tills dess att varan har kommit åter eller till dess du har lämnat ett bevis på att varan återsänts, det som sker först. Kellfri returnerar betalningen på samma sätt som det är betalt. Vid faktura krediteras fakturan och vid kortbetalning sätt pengarna in på kontot. När Kellfri får tillbaka varan och kunnat konstatera att den inte är skadad betalar Kellfri tillbaka expeditionsavgiften, förutsatt att du returnerat samtliga varor i din order. Detta beror på att expeditionsavgiften är densamma oavsett hur många varor du har köpt.

Vid frågor kontakta Kellfri på 0511-242 50, helgfria vardagar 07.00 – 16.30 eller via mail info@kellfri.se.

Personuppgiftspolicy (GDPR)

Så här hanterar Kellfri dina personuppgifter enligt GDPR.

Reservationer

Priser gäller enligt villkoren under rubriken Betalningsvillkor förutsatt att myndigheter inte påför Kellfri andra avgifter eller att momsen ändras. Vid onormalt stora inköpsprishöjningar reserverar Kellfri sig för ofrånkomliga prisjusteringar. Kellfri förbehåller sig rätt till konstruktionsändringar och förbättringar. Kellfri reserverar sig även för eventuella bild, pris och textfel samt produktförändringar under pågående år samt slutförsäljning.

Övrigt

Alla namn, beteckningar mm som förekommer på Kellfris marknadsföring är i förekommande fall registrerade varumärken.

De uppgifter som lämnas härigenom utgör och manifesterar inte någon utfästelse om användbarhet, lämplighet, garanti mm annat än där så är direkt angivet.

Kellfri förbehåller sig rätten till ändring av samtlig information, inklusive, men ej begränsat till, priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden utan föregående avisering.

Härigenom publicerade fakta- och prisuppgifter, dokument, grafik mm kan innehålla tekniska och/eller grafiska och typografiska fel. Kellfri friskriver sig från allt ansvar vad gäller varje sådan information såväl som annan refererad information och/eller dokument inom eller länkad till denna publikation.

Avvikelseformulär

Vid reklamation behöver vi vissa uppgifter för att kunna hjälpa dig på bästa sätt.  Använd helst Internet Explorer för att fylla i ett avvikelseformulär. Vid annan läsare t ex Edge/Chrome/Firefox måste filen först laddas ned och sparas på din dator för att sedan öppnas igen från hårddisken, annars går det inte bifoga bilder och klicka på ”Skicka formulär”. Lägg till ditt namn i Ämnes-raden. Glöm inte att spara en kopia av dokumentet på din dator. Ladda ner avvikelseformulär här.